PLX TJÄRÖ18~21 augusti 2022

Malin Norberg

Malin Norberg

Malin Norberg är konstnär baserad i Stockholm. I hennes skulpturer, teckningar och installationer är surrealistiska bildvärldar, antropomorfism och iscensatta existentiella tillstånd en röd tråd. Betraktaren guidas genom illusoriska rum för att låsa upp en gränslös räckvidd av fantasi.