PLX TJÄRÖ18~21 augusti 2022

MAG

MAG

 Magdalena Ågren är konstnär, musiker, artist och komponist verksam i Göteborg. Hennes musik skapas med hjälp av trombon, trummaskin, megafon, sång, fältinspelningar och noise där det mesta samplas live, byggs upp från det minsta elementet och växer till en gigantisk, dystopisk lo-fi orkester som ibland är tillbakahållen och suggestiv, ibland kaotisk och vild.

Spotify