PLX TJÄRÖ18~21 augusti 2022

PANK

PANK

PANK är ett tvärvetenskapligt kollektiv som kreativt blandar arkitektur, design, konst och landskapsarkitektur i sitt arbete som resulterar i allt från vaxljus till kyrkogårdar. Allt genom att kombinera sin kunskap om detaljerna i byggande och produktion med en bredare syn på det sociala och ekologiska. PANK är med andra ord inte rädda för att smutsa ner händerna och att bygga och producera helt själva.

För PLX kommer vi att samskapa med landskapet. Med en idé och ett ramverk för byggandet kommer vi att lyssna på platsen och bygga en installation som en arkitektonisk föreställning under festivalen. En dans med utrymmet. Kom och prata, fråga och upplev med oss!